Sesiunea de admitere Septembrie 2018

Inscrierile se pot face si online prin partenerii nostri (incepand cu 1 August):

201407 banner usamvbt 

Numarul de locuri 

 • Numarul de locuri disponibile pentru candidatii romani si din UE la specializarile Inginerie Civila in limba franceza si Inginerie Civila in limba Engleza este de 12 locuri pentru studii cu finantare de la buget si 25 locuri pentru studii cu taxa.
 • Numarul de locuri este total, pentru ambele specializari, candidatii fiind admisi in ordinea mediilor de admitere.
 • Candidatii din afara UE au la dispozitie alte 100 de locuri cu taxa. Deja candidati din afara UE sunt in procedura de obtinere a scrisorii de acceptare pentru studii universitare in Romania din partea Ministerului Educatiei Nationale. Suplimentar, in fiecare an universitar studiaza la FILS si studenti europeni in mobilitati Erasmus+ (in principal din Franta, Portugalia, Spania si Italia).

 

Candidații declarați eligibili în sesiunea IULIE 2018 care doresc să se reînscrie vor completa o nouă cerere de înscriere (pentru locurile rămase vacante – sesiunea Septembrie 2018), fără achitarea taxei de admitere.

Evolutia numarului de candidati inscrisi, lista finala a candidatilor eligibili, programarea testului de competenta lingvistica, rezultatele si alte anunturi, toate vor fi postate in pagina de Rezultate.

 

Calendarul admiterii

Candidatii care nu detin un atestat recunoscut de cunoastere a limbii franceza sau engleza vor sustine un test de competenta lingvistica (aceasta regula este valabila pentru toti candidatii, indiferent de optiunea lor pentru un loc subventionat de la buget sau pentru un loc cu taxa). Testul este de tip grila, are doua parti (una bazata pe un text scris si alta pe audierea unui text) si urmareste verificarea unui nivel minim de cunostinte de limba straina generala (nivel B1/B2), limbajul tehnic de specialitate urmanda a fi invatat in timpul studiilor universitare. Exemple de teste de competenta lingvistica (limba engleza si limba franceza).
Candidatii care prezinta unul dintre urmatoarele atestate sunt scutiti de testul de competenta lingvistica:
Limba Engleza: CAE, CPE, TOEFL, TOEIC, IELTS, AQA, atestate de la clase bilingve,
Limba Franceza: DELF, DALF, TCF, TEF, TFI, Diplome de l’Alliance Française, atestate de la clase bilingve.
Se prezinta atestatele in original impreuna cu o fotocopie care se autentifica pe loc.
 • Rezultatele admiterii: 11 Septembrie 2018 (pe site si la avizier)
 • Perioada de depunere a diplomei de bacalaureat în original (daca nu este deja depusa) pentru confirmarea locului: 12-15 Septembrie 2018.

Calculul mediei de admitere

 • Admiterea se face pe baza de dosar de concurs, tinand cont de rezultatele examenului de bacalaureat.
 • Media de admitere se stabileste astfel (in functie de preferinta candidatului):
 • Varianta 1: 50% nota de la Matematica, Fizica sau Informatica de la bacalaureat (conform optiunii candidatului) si 50% media generala a examenului de bacalaureat.
 • Varianta 2: Media la admitere = Media la examenul de Bacalaureat
 • Pe baza optiunii exprimate, un candidat care prin media de admitere nu poate ocupa un loc la specializarile ingineresti FILS, este eligibil la ocuparea unui loc (subventionat de la buget) la specializarile din domeniul Ingineriei Civile sau dintr-un alt domeniu, daca la respectivele specializari au ramas locuri disponibile pentru redistribuire dupa incheierea concursului. In mod similar, candidatii de la alte specializari sau domenii pot solicita pe fisa de inscrire redistribuirea la FILS pe locuri la buget sau cu taxa (in acest caz candidatii trebuind sa respecte regulile privind competenta lingvistica - mentionate mai sus).
 • Un candidat poate depune un singur dosar de inscriere, dar cu una sau mai multe optiuni de redistribuire catre alte specializari si/sau domenii, pentru eventualitatea in care la acestea raman locuri neocupate, la buget sau cu taxa.

 Acte necesare pentru inscriere

 • Diplomă de bacalaureat sau adeverinta de absolvire (adeverinta doar pentru absolventii de liceu promotia 2018, adeverinta trebuie sa indice notele de la problele de bacalaureat) - in original sau fotocopie însoţită de original (fotocopia se autentifica pe loc) sau copie legalizata;
 • Certificat de naştere - fotocopie însoţită de original (fotocopia se autentifica pe loc);
 • Fotografii tip carte de identitate - 2 bucăţi 3x4cm (candidatii care susţin testul de competenta lingvistica aduc 4 fotografii);
 • Chitanţă de plată a taxei de admitere sau, după caz, adeverinţele necesare obţinerii scutirii de la plata taxei;
 • Fișă de înscriere (se completeaza pe loc).
 • Atestat de competenta lingvistica si fotocopie insotita de original (fotocopia se autentifica pe loc) - daca este cazul
 • Cartea de identitate - fotocopie insotita de original (fotocopia se autentifica pe loc)
 • Formular cu acordul de prelucrare a datelor personale (se completeaza pe loc)
 • Certificat de casatorie - fotocopie insotita de original (fotocopia se autentifica pe loc) - daca este cazul.

Toate documentele se depun intr-un dosar plic.

In cazul in care ati absolvit deja studii de licenta trebuie prezentata diploma de licenta (insotita de o fotocopie care se autentifica pe loc) si o adeverinta care sa ateste forma de finantare a studiilor (buget sau taxa).

In cazul in care urmati in paralel si o alta specializare de licenta la alta universitate, trebuie sa prezentati o adeverinta care certifica statutul de student si atesta forma de finantare (buget sau taxa).

Taxe de admitere si scolarizare

 • Taxa de înscriere pentru concursul de admitere este de 100 lei. Sunt scutiţi de plata taxei orfanii, cei proveniţi de la casele de copii sau din plasament familial, copiii personalului didactic (în activitate, pensionat sau decedat, indiferent de instituţia de învăţământ), precum şi copiii salariaţilor din UTCB. Taxa de inscriere se plateste o singura data la facultatea la care se depune dosarul cu optiunea principala de inscriere. Taxa este fixa, indiferent de numarul de redistribuiri selectate de candidat pe formular.

 • Candidații care depun diploma de bacalaureat în original sunt scutiți de plata taxei de admitere.

 • Taxa de înscriere (100 lei) se poate achita astfel:
  1. La Casieria U.T.C.B. – Bd. Lacul Tei nr. 122-124, Bloc Administrativ, etaj 2 (veti primi indrumare de la comisia de admitere)
  2. Plata se poate face şi prin banca, în următoarele conturi:
  RO 06 RNCB 0073005630380004 – BCR Sector 2
  sau
  RO 57 TREZ 702 20F 330500XXXX –Trezoreria Sector 2

Notă: In varianta că plata se face prin bancă, se va menționa: Beneficiar: UTCB, Cod Fiscal: 4266570, explicatie - taxa de admitere, numele și prenumele candidatului, CNP, facultatea pentru care optati.

 • În cazul candidaților cetățeni români sau ai statelor din C.E, S.E.E si Confederatiei Elvetiene admiși pe locuri cu taxă, taxa anuală de şcolarizare la FILS in anul universitar 2017-2018 a fost de 4500 lei, plătibilă în 3 tranşe egale. Taxa pentru anul universitar 2018-2019 va fi stabilita de Senat.

 • În cazul studenților provenind din state din afara UE, taxa de școlarizare este de 270 EURO pe luna pe toata durata anului universitar (ex. 9 luni= 2430 EURO sau 2700 EURO incluzând și sesiunea de restanțe toamnă)

 

Informatii suplimentare admitere (brosura programe de studii, metodologie de admitere)