Inscrierile se pot face si online prin partenerii nostri (incepand cu 1 August):

201407 banner usamvbt 

Sesiunea de admitere Iulie 2018

Numarul de locuri 

 • Numarul de locuri disponibile pentru specializarile Inginerie Structurala in limba franceza si Inginerie Structurala in limba Engleza este de 25 locuri pentru studii cu finantare de la buget si 25 locuri pentru studii cu taxa.
 • Numarul de locuri este total, pentru ambele specializari, candidatii fiind admisi in ordinea mediilor de admitere.
 • Aceste locuri sunt disponibile pentru candidatii romani si din UE.
 • Candidatii din afara UE au la dispozitie un numar separat de 75 locuri. Deja candidati din afara UE sunt in procedura de obtinere a scrisorii de acceptare pentru studii universitare in Romania din partea Ministerului Educatiei Nationale.
 • Suplimentar, in fiecare an universitar studiaza la FILS si studenti europeni in mobilitati Erasmus+ (majoritar din Franta - deja 4 confirmati, Portugalia, Spania si Italia).

 Calendarul admiterii

 • Inscrierea candidatilor: 23-25 Iulie 2018.
 • Inscrierea se face la Secretariatul facultatii (in B-dul Lacul Tei nr.122-124, sector 2, Bucuresti, tel. 021/2421208 / int. 314, 021 2420232, email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.).
 • Programul de inscriere este 9:00-13:00.
 • Testul de competenţă lingvistică se susţine pe 25 Iulie la ora 10:00. Sala va fi anuntata la avizier si pe site dupa incheierea inscrierilor. Candidatii se vor prezenta la sala cu 30 minute inainte, avand asupra lor legitimatia de concurs si actul de identitate. Corectura testului se face pe loc in prezenta candidatilor si rezultatele se afiseaza la avizier si pe site la scurt timp dupa sustinerea testului.
 • Proba orala consta intr-un interviu vocational (tematica) si va avea loc pe 26 Iulie incepand cu ora 9:00. Programarea candidatilor si sala de desfasurare vor fi anuntate pe 25 Iulie.
 • Afisarea rezutatelor pe 26 Iulie (pe site si la avizier).

Candidatii care detin un atestat recunoscut de cunoastere a limbii franceza sau engleza, candidatii care au absolvit FILS, candidatii care provin din tari francofone sau anglofone si candidatii care au studiat in limba franceza sau engleza sunt scutiti de testul de competenta lingvistica. Restul candidatilor vor sustine un test de competenta lingvistica (aceasta regula este valabila pentru toti candidatii, indiferent de optiunea lor pentru un loc subventionat de la buget sau pentru un loc cu taxa). Testul este de tip grila, are doua parti (una bazata pe un text scris si alta pe audierea unui text) si urmareste verificarea unui nivel minim de cunostinte de limba straina generala (nivel B1/B2), limbajul tehnic de specialitate urmanda a fi invatat in timpul studiilor universitare. Exemple de teste de competenta lingvistica (limba engleza si limba franceza).

Atestate de competenta lingvistica recunoscute:
Limba Engleza: CAE, CPE, TOEFL, TOEIC, IELTS, AQA, atestate de la clase bilingve,
Limba Franceza: DELF, DALF, TCF, TEF, TFI, Diplome de l’Alliance Française, atestate de la clase bilingve.
Se prezinta copii legalizate ale atestatelor sau atestatele in original impreuna cu o fotocopie care se autentifica pe loc.

Calculul mediei de admitere

 • Admiterea pe locurile subventionate de la buget se face pe baza de dosar de concurs (tinand cont de rezultatele din timpul studiilor de licenta) si a unei probe orale / interviu.
 • Media de admitere este formata din: 30% media celor 4 ani ai ciclului I - licenta, 40% media examenului de licenta si 30% nota obtinuta la proba orala / interviu.
 • Pe baza optiunii exprimate, un candidat care prin media de admitere nu poate ocupa un loc la FILS, este eligibil la ocuparea unui loc (subventionat de la buget) la alte specializari, daca la respectivele specializari au ramas locuri disponibile pentru redistribuire dupa incheierea concursului. In mod similar, candidatii de la alte specializari pot solicita pe fisa de inscrire redistribuirea la FILS pe locuri la buget sau cu taxa (in acest caz candidatii trebuind sa respecte regulile privind competenta lingvistica - mentionate mai sus). Procedura de redistribuire este valabila si in cazul celorlalte mastere din UTCB (va rugam sa instiintati secretariatul FILS daca ati facut optiune de redistribuire la unul dintre masterele noastre).
 • Un candidat poate depune un singur dosar de inscriere, dar cu una sau mai multe optiuni de redistribuire.

 Acte necesare pentru inscriere

 • Fișă de înscriere (se completeaza la inscriere).
 • Diploma de licenta sau adeverinta de absolvire a studiilor de licenta, in original sau fotocopie insotita de original (pentru conformitate);
 • Diplomă de bacalaureat in original sau sau fotocopie insotita de original (pentru conformitate);
 • Copie dupa cartea de identitate - însoţită de original sau copie legalizată (fotocopia se autentifica pe loc);
 • Certificat de naştere - fotocopie însoţită de original sau copie legalizată (fotocopia se autentifica pe loc);
 • Fotografii tip carte de identitate - 2 bucăţi (candidatiii care susţin testul de competenta lingvistica aduc 4 fotografii);
 • Chitanţă de plată a taxei de admitere sau, după caz, adeverinţele necesare obţinerii scutirii de la plata taxei;
 • Atestat de competenta lingvistica.

Candidaţii din UTCB din promoţia 2017 care nu şi-au ridicat Diplomele de BAC sau de Licenţă de la secretariatul facultăţii, pot depune (în locul acestora) adeverinţa de absolvire, care trebuie să cuprindă media generală a anilor de studii şi cea a examenului de licenţă.

Toate documentele se depun intr-un dosar plic.

Taxe de admitere si scolarizare

 • Taxa de înscriere pentru concursul de admitere este de 100 lei. Sunt scutiţi de plata taxei orfanii, cei proveniţi de la casele de copii sau din plasament familial, copiii personalului didactic (în activitate, pensionat sau decedat, indiferent de instituţia de învăţământ), precum şi copiii salariaţilor din UTCB. Taxa de inscriere se plateste o singura data la facultatea la care se depune dosarul cu optiunea principala de inscriere. Taxa este fixa, indiferent de numarul de redistribuiri selectate de candidat pe formular.

 • În cazul candidaților cetățeni români sau ai statelor din C.E, S.E.E si Confederatiei Elvetiene admiși pe locuri cu taxă, taxa anuală de şcolarizare la FILS este de 4500 lei, plătibilă în 3 tranşe egale.

 • În cazul studenților provenind din state din afara UE, taxa de școlarizare este de 270 EURO pe luna pe toata durata anului universitar (ex. 9 luni= 2430 EURO sau 2700 EURO incluzând și sesiunea de restanțe toamnă)

 

În cazul în care în urma finalizării examenului de admitere – Sesiunea Iulie 2018 rămân locuri neocupate, se va organiza o a doua etapă a admiterii – sesiunea Septembrie 2018.